Про проект «Зелений шлях»

Реалізація цього проекту стала логічним продовженням діяльності компанії з розробки програмного забезпечення автоматизації діловодства автошкіл з використанням тестоівих комплексів для вивчення і перевірки знань Правил дорожнього руху (ПДР), а також підготовки до іспиту в ДАІ з використанням компютерних тест-класів. Тести розроблені на основі Тематичних завдань «Арій» (м. Київ), розраховані на широке коло користувачів: як для приватних осіб, так і для автошкіл, служб з охорони праці на підприємствах, що експлуатують автотранспорт.

Даний сайт вирішує задачі з вивчення ПДР по темах, екзаменаційних білетів ПДР та перевірки знань ПДР на індивідуально зареєстрованих комп’ютерах, або в складі тест-класів в онлайн режимі на новому технологічному рівні, що дозволяє:

  • індивідуальним користувачам відмовитися від придбання CD з екзаменаційними білетами і тестами ПДР;
  • автошколам, автотранспортним підприємствам відмовитися від придбання дорогого прикладного ПЗ для організації комп`ютерних класів для навчання та тестування на знання ПДР.

При цьому індивідуальним користувачам, курсантам автошкіл і співробітникам автотранспортних підприємств цілодобово надаються прекрасні умови для швидкого та ефективного вивчення ПДР, а також тестування на знання ПДР білетів в умовах, максимально наближених до складання іспиту в ДАІ.

Крім цього, автошколам надаються широкі можливості, а саме:

  1. Самостійно створювати комп`ютерні класи для вивчення ПДР та екзаменаційних білетів ПДР, виходячи з наявної комп'ютерної техніки, що дозволяє знизити витрати на їх експлуатацію, бо немає необхідності купувати прикладне програмне забезпечення.
  2. Впроваджувати єдину технологію тестової форми навчання ПДР під керівництвом викладача як в центральному офісі автошколи, так і у філіях.
  3. Автоматизувати процес перевірки курсантів на знання ПДР та екзаменаційних білетів ПДР (по темах або ПДР в цілому).
  4. Організувати самостійну роботу курсантів з вивчення ПДР та екзаменаційних білетів ПДР під методичним керівництвом викладача.
  5. Формувати електронні журнали успішності, куди автоматично записуються всі результати тематичних тестів, пробного і випускного іспитів на знання ПДР.
  6. Приймати випускний іспит на знання ПДР за технологією прийнятою у ВРЕР.
  7. Формувати статистичні та аналітичні звіти для керівника на всьому етапі навчання.

Єдиною умовою для всіх вищенаведених категорій користувачів залишається наявність одного або декількох комп'ютерів, що мають вихід в Інтернет.

Новини

Відгуки

Copyright © 1994-2013. All Rights Reserved.